a

  b

   Browser

   Een webbrowser (ook wel (internet)browser, bladerprogramma[1] of bladeraar[1] genoemd) is een computerprogramma om webpagina's te bekijken. Populaire browsers zijn Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari en Opera.

   meer

  c

   Contentmanagementsysteem

   Een content-beheersysteem of contentmanagementsysteem is een softwaretoepassing, meestal een webapplicatie, die het mogelijk maakt dat mensen eenvoudig, zonder veel technische kennis, documenten en gegevens op internet kunnen publiceren (contentmanagement). Als afkorting wordt ook wel CMS gebruikt, naar het Engelse content management system (inhoudbeheersysteem).

   meer

  d

   DNS

   Het Domain Name System (DNS) is het systeem en netwerkprotocol dat op het Internet gebruikt wordt om namen van computers naar numerieke adressen (IP-adressen) te vertalen en omgekeerd. Hoewel dit "vertalen" genoemd wordt gaat het gewoon om opzoeken in tabellen, waarin namen aan nummers gekoppeld zijn.

   meer

   Domeinnaam

   Een domeinnaam (of, afgekort, 'domein') is een naam in het Domain Name System (DNS), het naamgevingssysteem (op internet) waarmee computers zoals webservers en mailservers alsmede bepaalde diensten en toepassingen kunnen worden geïdentificeerd. De domeinnaam verwijst doorgaans naar een IP-adres dat uit nummers bestaat, maar kan ook andere technische verwijzingen omvatten.

   meer

  h

   HTML

   HyperText Markup Language (afgekort HTML)

   HTML is een opmaaktaal zoals vele andere, met notaties voor het aangeven van nadruk in tekst, van kopjes, van indeling in paragrafen, van tabellen en van afbeeldingen en multimedia (die echter zelf niet in HTML worden gespecificeerd). HTML bestaat uit platte tekst waarin met markeringstekens is aangegeven hoe de tekst moet worden geïnterpreteerd, bijvoorbeeld als lijst of als opschrift. Zo'n markering wordt (naar het Engels) een tag genoemd. HTML wordt meestal bekeken met een webbrowser, een programma dat HTML-documenten opvraagt en als opgemaakte tekst aan de gebruiker toont.

   meer

   Hyperlink

   Een hyperlink (of kortweg link) – met een Nederlands woord verbinding of koppeling – is een computer- en internetterm die duidt op een verwijzing (referentie) in een hypertekst (bijvoorbeeld een website) die de gebruiker kan volgen.

   meer

  t

   Template

   Een sjabloon is een grafische vorm die voor herhaaldelijk gebruik is bedoeld.

   Een template is bij een website de weergave daarvan, het uiterlijk de vormgeving.

  m

   l

    Lay-out

    Een opmaaksjabloon (template voor lay-out) wordt het meest gebruikt bij webpagina's die gecodeerd zijn aan de server kant.

   e

    EPS

    Een Encapsulated PostScript-bestand (afgekort: EPS) is een grafisch bestand in de taal PostScript. In tegenstelling tot het algemene Postscript bevat EPS altijd hooguit één pagina. Een EPS-bestand bevat normaliter een afbeelding en heeft extra parameters die ervoor zorgen dat deze afbeelding in een PostScript-document kan worden opgenomen. EPS-bestanden worden voornamelijk in de grafimedia gebruikt en zijn onder andere met Adobe Illustrator en Adobe Photoshop te openen.

    E-mail

    E-mail is de naam van digitaal, elektronisch postverkeer. Zowel het individuele bericht als het onderliggende systeem kunnen met e-mail worden bedoeld. Als synoniemen worden gebruikt: mail, e-post, e-brief, elektronische post en elektronische brief.

   f

    g

     i

      Internet

      Internet is een netwerk van computernetwerken (zie ook intranet en extranet). Een computernetwerk is over het algemeen alleen beschikbaar binnen een organisatie of gebouw, een beperking die opgeheven wordt door een internet. Om een internet goed te laten werken is het nodig om afspraken te maken over protocollen. Een bijna universeel gebruikt protocol is het zogenaamde Internetprotocol (IP). Computers in verschillende computernetwerken kunnen dankzij die afspraken met elkaar communiceren.

      meer

      IP adres

      Het internetprotocol, meestal afgekort tot IP, is een deel van het systeem dat gebruikt wordt om computernetwerken met elkaar te laten communiceren op netwerken, zoals het internet.

      meer

     j

      JPG

      Met de afkorting JPEG (spreekt uit als: jee-peg) wordt een bestandsindeling aangeduid voor het opslaan van rasterafbeeldingen in digitale vorm. Het is een vorm van datacompressie en van broncodering. De naam staat voor Joint Photographic Experts Group.

      meer

     k

      n

       o

        p

         q

          r

           responsive

           Responsive webdesign is een benadering van webdesign waarbij de web developer streeft naar een optimale webervaring voor een breed scala aan apparaten (van desktop computerschermen tot mobiele telefoons). Het ontwerp van een responsive website schaalt mee met de afmetingen van een scherm, zonder in te leveren op leesbaarheid van tekst of bruikbaarheid van de gebruikersinterface.

           meer

          s

           SEO

           Zie hiervoor Zoekmachine-optimalisatie.

           SEO is de afkorting vanuit het engelse woord, Search Engine Optimization (vertaald Zoekmachine-optimalisatie )

          u

           URL

           Internet adres naar uw/een website

           Een Uniform Resource Locator (afgekort URL) is een gestructureerde naam die verwijst naar een stuk data. Voorbeelden zijn het unieke adres waarmee de locatie van een webpagina op internet wordt aangegeven of een e-mailadres. In de naam is alle informatie opgenomen over de benodigde techniek om de betreffende gegevens te bereiken. De URL is een bijzondere vorm van de URI.

          v

           w

            Webdesign

            Webdesign is in eerste instantie het vormgeven van websites in het internet, maar de term wordt regelmatig in bredere zin gebruikt, waarbij ook het technisch ontwikkelen van websites als onderdeel wordt gezien.

            meer

           x

            y

             z

              Zoekmachineoptimalisatie

              Zoekmachineoptimalisatie is een onderdeel van zoekmachinemarketing en kan worden gedefinieerd als het geheel aan activiteiten bedoeld om een webpagina hoog te laten scoren in de organische zoekresultaten van een zoekmachine, op de voor die webpagina relevante trefwoorden, trefwoordcombinatie(s) casu quo zoekterm(en). Aangezien een vermelding in die organische resultaten gratis is, vormen deze zoekresultaten een interessant alternatief voor zoekmachineadverteren.

              lees meer

             Ga naar boven